2310525511 6978360205, 6938424080 Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη 54629 g2texnikografeio@gmail.com
hero image
 
 

Πολιτικοί Μηχανικοί - Μελέτες - Επιβλέψεις - Άδειες - Πιστοποιητικά - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Ανακαινίσεις | Γαρύφαλλος & Ζαγναφέρης Θεσσαλονίκη
 
Επενδύοντας στη χρόνια φιλία που δημιουργήθηκε στα πλαίσια των κοινών σπουδών στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και θέτοντας κοινούς επαγγελματικούς στόχους, οι διπλωματούχοι μηχανικοί Γιώργος Γαρύφαλλος και Γιάννης Ζαγναφέρης ίδρυσαν τη κατασκευαστική εταιρεία G2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 
 
 
 
 
     
  ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ

Διαθέτουμε πλήθος έργων και κατασκευών στο ενεργητικό μας, δραστηριοποιούμενοι στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ενεργειακών και τεχνικών έργων.
 
     
     
  Γιώργος Γαρύφαλλος

# Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2012-2019), με ειδίκευση στον υδραυλικό τομέα.

# Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διαχείριση Αποβλήτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (2021-2023).
 
     
     
  Γιάννης Ζαγναφέρης

# Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011-2018), με εξειδίκευση στον ενεργειακό τομέα.
 
     
 
 
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
     
     
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ

 
 
 
Από τη θεωρία της μελέτης στη πράξη της κατασκευής η εταιρεία μας σας προσφέρει άμεσες, εφαρμόσιμες κι αισθητικές προτάσεις, σχεδιασμένες για να σας παρέχουν αποτελεσματικές, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις σε όλα τα θέματα σας.

Αποτελούμε ένα σταθερά αναπτυσσόμενο τεχνικό γραφείο και δραστηριοποιούμαστε στις άδειες μικρής κλίμακας, στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων, στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, στις άδειες καταστημάτων, στις ανακαινίσεις καθώς επίσης και στην έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας που τώρα πια χρειάζεται υποχρεωτικά σε όλα τα συμβόλαια όπως γονικής παροχής, σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, αγοραπωλησιών κ.α.
 
 
     
     
 
 
 
 
     
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η κατασκευαστική μας εταιρεία G2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με έδρα στη Θεσσαλονίκη, πλαισιώνεται από άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, αναλαμβάνοντας, διευθετήσεις, μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες, επαγγελματίες και φορείς του δημοσίου, καλύπτοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και έργων όπως κατοικίες, κτίρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφεία, ξενοδοχεία, ανακαινίσεις κ.λ.π., με το τελικό αποτέλεσμα να είναι άρτιο και σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές κι επιθυμίες σας.
 
 
     
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
 
για ένα ραντεβού, εάν χρειάζεστε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού!