2310525511 6978360205, 6938424080 Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη 54629 g2texnikografeio@gmail.com